Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1

Tel: 0225.3835.820


Mrs Yến

Tel: 0982.483.536
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Hơn 4,7 nghìn tỷ đồng phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015

Hải Phòng đã công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020.Đề án Quy hoạch phát triển điện lực Hải Phòng do Sở Công Thương phối hợp với Viện Năng lượng thực hiện. Quy hoạch nêu rõ về nhu cầu điện, quy hoạch phát triển lưới điện; vốn đầu tư…


Theo đó, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 16,6%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 13,7%/năm; điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 4.342 kWh/người/năm. Như vậy, quy hoạch lưới điện của thành phố phải phát triển tương ứng để đáp ứng yêu cầu, bao gồm phát triển lưới điện 220, 110 KV; lưới điện trung thế, hạ thế. Giai đoạn 2011 - 2015 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống ước tính là 4.754 tỷ đồng. Vốn đã có trong kế hoạch là 349 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 4.405 tỷ đồng.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, hiện khối lượng công việc đầu tư xây dựng đường dây, trạm điện theo quy hoạch tương đối lớn. Phó Chủ tịch đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc quan tâm tạo điều kiện để Hải Phòng thực hiện quy hoạch phát triển điện lực thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của thành phố. Phó chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tạo mọi điều kiện, hỗ trợ các đơn vị thuộc ngành điện lực trong quá trình triển khai dự án đầu tư đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện…
 
Theo: Báo Hải Phòng