Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1
Tel: 0225.3835.820

vicadijsc.com Kinh doanh 2
Tel: 0225.3540.895


Hotline 1

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn

PGĐ Đầu tư thị trường

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


Hotline 2

Mr Nguyễn Xuân Huy

PGĐ Kế hoạch vật tư

091.248.3536

kinhdoanhvicadi@gmail.com

0934421111
Sào thao tác đóng cắt điện từ 6-220 kv
Tên sản phẩm: Bộ Tiếp Địa Di Động 35-110 kv
Mã sản phẩm: BTD
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Bộ tiếp địa di động